Het zorgleefplan (ZLP) is een hulpmiddel om vraaggerichte zorgverlening te kunnen bieden. De individuele wensen staan centraal in het ZLP. In het ZLP staat een uitgebreide omschrijving van de manier waarop de bewoner zijn of haar leven wil leiden en welke ondersteuning daarbij nodig is.

Een zorgleefplan gaat over alle aspecten die belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven en omvat daarom vier levensdomeinen:

  1. Lichamelijk welbevinden
  2. Woon- en leefomstandigheden
  3. Participatie/deelname
  4. Mentaal welbevinden

Het opstellen van een ZLP wordt gedaan door de zorgcoördinator. Het ZLP wordt binnen 4 à 6 weken opgesteld en ter beoordeling naar de eerste contactpersoon verzonden. Vervolgens kunnen er aanpassingen gedaan worden door de zorgcoördinator. Zodra het ZLP compleet is, dan dient deze ondertekend te worden door de eerste contactpersoon.

Tijdens het ZLP-gesprek wordt 30 minuten de tijd genomen om het ZLP gezamenlijk door te spreken. Twee keer per jaar wordt het ZLP tijdens een MDO (multidisciplinair overleg) opnieuw besproken. Na het MDO zal het ZLP door de zorgcoördinator volgens gemaakte afspraken worden aangepast en ter ondertekening aan het eerste contactpersoon worden verstuurd.