Hoeve Loevestein werkt samen met een aantal externe hulpverleners. Onze vaste huisarts is Mevr. M. van de Vrie van Huisartsenpraktijk de Marke. Voor een goede continuïteit van zorg is het wenselijk dat alle bewoners zich inschrijven bij Huisartsenpraktijk de Marke. Huisartsenpraktijk de Marke werkt samen met Service Apotheek Vries. Wanneer bewoners zich bij Huisartsenpraktijk de Marke inschrijven als nieuwe cliënt, dan is het belangrijk om dit aan de vorige huisarts door te geven. Hij/zij kan dan het medisch dossier beveiligd en elektronisch versturen naar Huisartsenpraktijk de Marke. Zie bijlage voor het “Toestemmingsformulier verzenden medische gegevens”.

Na inschrijving bij Huisartsenpraktijk de Marke, volgt er binnen 4 tot uiterlijk 6 weken een kennismakingsgesprek met de huisarts. Het is belangrijk dat de eerste contactpersoon aanwezig is tijdens dit gesprek. Op de eerste plaats om kennis met elkaar te maken en op de tweede plaats om afspraken te maken rondom de zorgverlening. Afspraken rondom de zorgverlening worden vervolgens twee keer per jaar besproken tijdens het MDO (Multi Disciplinair Overleg). Tijdens dit overleg zijn de zorgcoördinator, huisarts en eerste contactpersoon aanwezig.

In sommige gevallen kan het nodig zijn om een beroep te doen op een specialist ouderengeneeskunde (SOG). Het doel van de specialist ouderengeneeskunde is om de kwaliteit van leven op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Dit houdt in dat er heel breed gekeken wordt naar de inzet van de juiste zorg, rekening houdend met de ziekten en beperkingen van een bewoner. Niet alleen medische zaken, maar ook problemen op het gebied van het maatschappelijke, psychische en communicatieve vlak, worden meegenomen bij het adviseren en begeleiden van de bewoner.

Mocht er op psychisch vlak een grotere hulpvraag zijn, dan zal er een consult worden aangevraagd bij een gespecialiseerd psycholoog.

Tot slot kan het nodig zijn om een fysiotherapeut, ergotherapeut of een andere behandelaar in te schakelen. Voor het inschakelen van alle genoemde externe hulpverleners m.u.v. de huisarts, geldt dat dit altijd in samenspraak zal zijn met de eerste contactpersoon.