Norgerweg 207
9497 TC Donderen 
email: info@hoeveloevestein.nl
tel: 0592-785213

 

Vacature Zorgmanager, uitgebreide profielschets

1 De organisatie
Hoeve Loevestein is een zorgboerderij, die zich vnl. richt op ouderen met dementie. Veel buiten zijn in de mooie aangepaste omgeving, bewegen en contact met de beesten zijn belangrijke uitgangspunten bij de zorg en begeleiding. Er zijn 3 soort opvang; te weten: – dagbesteding in 2 groepen met 14-20 deelnemers – woonbegeleiding voor 10- 14 bewoners – logeeropvang In de afgelopen 10 jaar heeft Hoeve Loevestein zich ontwikkeld tot een mooie kleinschalige zorginstelling met speciale voorzieningen en prettige leefomstandigheden voor bewoners. Hoeve Loevestein beschikt over het kwaliteitskeurmerk voor zorgboerderijen. Dit is voornamelijk gericht op de dagbesteding. Er wordt momenteel gewerkt aan het behalen van het keurmerk voor wonen.
De financiering van de dagbesteding verloopt veelal via gemeenten, de woonbegeleiding via PGB’s, beheerd door bewindvoerders van cliënten. Op de dagbesteding werken activiteitenbegeleiders en enkele vrijwilligers Op de woongroep werken een zorgcoordinator, gekwalificeerde woonbegeleiders en daarnaast enkele medewerkers in de ondersteunende dienst. Hoeve Loevestein is een BV en familiebedrijf. De huidige eigenaren/aandeelhouders doen momenteel het zorgmanagement en zakelijk management en worden daarbij part-time ondersteund door 2 zoons. De huidige eigenaren willen i.v.m. naderend pensioen binnen een jaar de leiding overdragen aan een managementteam. Dit team zal bestaan uit een zorgmanager en de 2 zoons, die zich vooral op organisatorische en landbouwzaken zullen richten. De zorgmanager wordt voorzitter van het managementteam.
In verband met deze verandering zoekt Hoeve Loevestein een Zorgmanager voor 24 uur per week.

2. De functie
De zorgmanager is eindverantwoordelijk voor continuïteit en kwaliteit van de geleverde zorg voor de doelgroep.
Zij/hij is voorzitter van het managementteam en gezamenlijk met de twee andere leden van het managementteam verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie. Zij/hij legt verantwoording af over de geleverde zorg aan de familie en familieraad en over het gevoerde beleid aan de aandeelhouders.

Vanuit deze eindverantwoordelijkheid richt de zorgmanager zich ondermeer op:
* ontwikkelen en bewaken zorginhoudelijk beleid en correcte toepassing wet- en regelgeving
* kwaliteitszorg; wo zorginhoudelijke richtlijnen en behouden kwaliteitskeurmerk
* communicatie en contacten met familieleden/contactpersonen van cliënten in overleg met meewerkend zorgcoördinator en deelname familieraad
* werving en aanname cliënten
* bewaken kwaliteit zorgleefplannen en zorgvuldig onderhoud en omgang zorgdossiers
* aansturing en coaching medewerkers woongroep en voorzitten werkoverleg
* personeelsbezetting, woongroep; w.o. werving en selecte, stagebeleid en bewaken roostering i.s.m. manager P&O
* externe contacten met relevante zorgorganisaties, huisartsen en andere betrokkenen bij de zorg

De functie-eisen:
Van de nieuwe zorgmanager wordt verwacht dat zij/hij beschikt over:
* zorgopleiding op hbo niveau en BIG registratie
* kennis en ervaring met doelgroep
* relevante kennis van kwaliteitszorg
* managementopleiding en aantoonbare leidinggevende kwaliteiten
* ervaring in leidinggevende functie
* actuele kennis van ontwikkelingen en regelgeving in de zorg
En verder:
* In principe bereid is zich voor 5 jaar te verbinden
* in verband met bereikbaarheid op half uur rijden van de hoeve woonachtig is

Profiel kandidaat:
De kandidaat die gezocht wordt is een zelfstandige en ondernemende persoon, die zich aangesproken voelt door het bieden van zorg aan mensen met dementie op een zorgboerderij. Zij/hij ziet de mogelijkheden die dit biedt, is ontwikkelingsgericht en weet dat samen met de medewerkers te vertalen naar de praktijk. De kandidaat is communicatief sterk, maakt gemakkelijk contact, kan overtuigen en weet commitment te verkrijgen, is samenwerkingsgericht en werkt vanuit verbinding. Als leidinggevende geeft zij/hij medewerkers de ruimte en is tegelijkertijd duidelijk richtinggevend en daadkrachtig. Zij/hij heeft een helicopterview , is kostenbewust , maar heeft ook oog voor dagelijkse details en is oplossingsgericht.

3. Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een dienstverband van 24 uur per week ( 0,66fte). Voor de arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten bij de CAO VVT

4. De procedure
Nadere informatie is te verkrijgen via www.hoeveloevestein.nl en bij Ina Ubbens tel. 0592-785213 Belangstellenden kunnen hun sollicitaties, voorzien van motivatiebrief en CV, tot 3 september a.s. mailen aan de sollicitatiecommissie Hoeve Loevestein: info@hoeveloevestein.nl De sollicitatiegesprekken vinden plaats tussen 10 en 20 september; in de eerste ronde met het huidige managementteam , in de tweede ronde met een vertegenwoordiging van de familieraad en personeel. Bij de gesprekken is een extern begeleider aanwezig.

————————————————————————————————————-

Vrijwilligers gezocht!
Hoeve Loevestein is een zorginstelling waar verschillende functies voor vrijwilligers zijn. In overleg is er veel mogelijk op vrijwillige basis, denk hierbij aan het onderhouden van de tuin, verzorgen van de dieren, ophalen en brengen van de cliënten of meehelpen met de dagbesteding. Mocht u hierin interesse hebben neem dan contact op via het contactformulier.