De Zorgboerderijverzoekt de bewoners om zijn of haar wensen betreft reanimeren aan te geven. Dit kan tijdens het opnamegesprek,maar ook tijdens het kennismakingsgesprek met onze huisarts. Het wel/niet reanimatiebesluit maakt onderdeel uit van het medisch behandelbeleid.

Tijdens het MDO zal dit onderwerp opnieuw aan bod komen.
Het kan immers zo zijn dat de medische situatie dusdanig veranderd is, dat de kans op een geslaagde reanimatiepoging zeer gering is.